• Byggingen av et nytt opplevelsessenter ved Under starter trolig etter sommerferien. Gaute Ubostad tror senteret vil få like stor verdiskapning som undervannsrestauranten. FOTO: Espen Sand

Erstatter sjøbu med opplevelsessenter: – Like stor verdiskapning som Under

Den gamle sjøbua til John Njerve fra Spangereid er kjøpt opp av gründerne bak Under. Her kommer «Havets Under» – et opplevelsessenter i tilknytning til restauranten.