Høyeste­rett avviser anke fra draps­dømt sjubarnsmor

Høyesteretts ankeutvalg har avvist Elisabeth Terese Aaslies anke. Det blir dermed ingen ny rettssak og dommen på 21 års forvaring blir stående.

Publisert:

Elisabeth Terese Aaslie ble dømt til 21 års forvaring for to overlagte drap. Foto: Jacob Buchard

  • Erlend Olsbu

KRISTIANSAND: 3. juli ble Aaslie funnet skyldig i to overlagte drap og dømt til 21 års forvaring av Agder lagmannsrett.

44-åringen mener hun er uskyldig dømt og anket over saksbehandlingen i håp om å få en ny rettssak med nye dommere.

Onsdag ble anken avvist av Høyesteretts ankeutvalg. Det melder TV2.

– Hun er skuffet og mener dommen er uriktig, sier forsvarer John Christian Elden i en kommentar til Fædrelandsvennen.

Forsvarer John Christian Elden. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Avviste ankegrunnlaget

I anken pekte Elden på to forhold som han mente kunne gi grunnlag for en opphevelse av lagmannsrettens dom: Politiets bruk av undercover-agent under etterforskningen og inhabilitet hos lagdommerne.

En enstemmig ankeutvalg, som besto av dommerne Toril Marie Øie, Erik Møse og Wenche Elizabeth Arntzen, kom fram til at det ikke er tilstrekkelig grunn til å fremme anken for Høyesterett.

Ankeutvalget slår fast at en dommer ikke blir inhabil av å ha vært involvert i en sak på et tidligere tidspunkt.

Når det gjelder undercover-aksjonen har ankeutvalget lagt vekt på at politiagenten fikk klare retningslinjer for operasjonen.

«Det er ikke anført at dekkagenten handlet i strid med disse retningslinjene», heter det i avgjørelsen.

Utvalget slår fast at samtalene ikke kan kalles skjulte avhør og konkluderer med at materialet som ble hentet inn under undercover-operasjonen ikke var avgjørende for domfellelsen.

«Samlet sett fremstår bevisførselen rundt dekkoperasjonen som støttemomenter i et ellers massivt bevisbilde», heter det.

Les også

Sjubarnsmor dømt til 21 års forvaring

Les også

Mener dommere var inhabile i drapssak

Godtok bruk av samtaler

Ankeutvalget trekker også fram at tiltaltes daværende forsvarer opplyste at tiltalte ikke hadde innvendinger mot at samtalene som ble lagt fram i tingretten også ble lagt fram som bevis under ankeforhandlingen.

– De mente at siden forsvarer for ting- og lagmannsrett aksepterte bruk av undercoverbevis, måtte siktede anses å ha gitt informert samtykke til dette. Det kan da ikke brukes som ankegrunn ut over en generell prøving om rettergangen under ett er ansett rettferdig, og det mente Høyesterett at den var, skriver forsvarer John Christian Elden til Fædrelandsvennen.

Elden ble oppnevnt som forsvarer etter domfellelsen i Agder lagmannsrett. Fra pågripelsen i 2017 til dommen falt i lagmannsretten ble Aaslie var advokat Olav Sylte kvinnens forsvarer.

Sjubarnsmora anket også straffen på 21 års forvaring. Ankeutvalget konkluderer med at heller ikke dette skal behandles på nytt av Høyesterett.

Dommen på 21 års forvaring er dermed endelig.

Hevdet sin uskyld

Sjubarnsmora ble pågrepet høsten 2017, etter at politiet hadde etterforsket henne i det skjulte i flere år. I februar i år ble kvinnen dømt til 21 års forvaring av Kristiansand tingrett. I august kom Agder lagmannsrett til samme resultat.

44-åringen har hevdet sin uskyld helt siden pågripelsen. Hun nektet å la seg avhøre av politiet og ville ikke forklare seg under hovedforhandlingen i Kristiansand tingrett. Først under ankesaken i Agder lagmannsrett brøt hun tausheten.

– Jeg har skrevet mye. Jeg har sagt mye stygt. Men jeg har aldri drept noen, sa 43-åringen i retten.

Sjubarnsmora fra Kristiansand er den første kvinnen som er dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Erlend Olsbu erlend.olsbu@fvn.no
Publisert:

Les også

  1. Bistandsadvokat: - Veldig tilfreds med resultatet

  2. Krever full frifinnelse for drapstiltalt sjubarnsmor

  3. – Jeg har sagt mye stygt. Men jeg har aldri drept noen

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Høyesterett
  2. Drap
  3. Rettssaker
  4. Agder lagmannsrett