Vil bruke pensjo­nister og studenter under korona­krisa