KRISTIANSAND: For Kristiansand sin del vil stengingen bli gjennomført på følgende måte:

  • Alle ungdomsskoler og voksenundervisning stenger fra og med fredag.

  • Fra og med mandag stenger barneskoler, 1–10-skoler og barnehager.

  • Helsestasjonen stenger også delvis ned fra og med fredag, men nødvendige helsetjenester blir utført.

Stengingen gjelder i første omgang én uke.

Etter at regjeringen torsdag klokka 14 la fram sine tiltak sine tiltak, ble det klart at også grunnskolene i Kristiansand må stenge fra og med fredag. Les mer her.

Svært redusert drift

Kristiansand kommune jobber med en ordning der personer med viktige oppgaver kan gå på jobb, selv om skolen som barna deres går på er stengt.

Dette blir en form for tilsynsordning for noen får elever.

– Det blir å holde skolene åpne for dem som har foreldre med kritisk samfunnsansvar, sier ordfører Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen.

Det er da snakk om å sikre at folk som jobber innen helsevesenet, akuttjenester eller har andre viktige samfunnsoppgaver skal få gå på jobb.

Følger resten av landet

Ifølge oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad vil de framover jobbe med hvordan de skal ordne det rent praktisk når det gjelder elever som har foreldre som trengs til viktige samfunnsoppgaver.

Ifølge Robstad vil kommunen også jobbe med å få på plass forskjellige former for hjemmeundervisning og fjernundervisning.

Kristiansand var torsdag i kontakt med de andre storbyene i Norge for å høre hvilke vurderinger de hadde gjort.

Kommunen vurderte en stund å avvente sentrale retningslinjer. Etter hvert besluttet både Oslo og Bergen at deres skoler og barnehager skulle stenges.

Torsdag formiddag besluttet kommunen at Kristiansand skulle gjøre det samme. Dette ble meddelt formannskapet i et telefonmøte kl. 12.00. Skisland informerte pressen like etterpå.

Tangvall skole, en av ungdomsskolene som nå stenger. Foto: Prestvold, Janne Birgitte

– Noen ble veldig stille

Elevene ved Tangvall skole i Søgne fikk torsdag beskjed om at skolen blir stengt fra fredag.

– Jeg har sagt til klassene at de skal tenke at de er del av en nasjonal dugnad for å skjerme og bidra til at de som kan bli syke, ikke blir det. Det virket som om elevene tok det på alvor, sier rektor Elin Rekve til Fædrelandsvennen.

– De tenker ikke at de får ekstra fridager?

– Det er både og. Jeg opplevde også at noen ble veldig stille, og jeg tenker at det er viktig at de hjemme følger opp. Vi skal ikke spre frykt, men være ærlige om at dette er en dugnad, sier Rekve.

Ansatte på skolen blir torsdag holdt igjen etter ordinær arbeidstid for forberede oppfølging av elevene hjemme. Alle elever får med seg sin bærebare datamaskin, som vil bli benyttet i undervisning via nett.

– Dette er vil veldig vant til fra tidligere, sier Rekve.

Tangen videregående skole i Kristiansand er en av skolene som blir stengt fra fredag. Foto: Reidar Kollstad

11.000 elever

11.000 elever i videregående skole i Agder blir rammet når disse skolene stenges fra fredag. Stengingen omfatter også SMI-skolene og Fagskolen i Agder, og varer inntil videre.

– Eksamen er et stykke fram i tid og vi har i første omgang hatt fokus på å komme opp med løsninger for nettbasert undervisning. Samtlige skoler er i gang med å tilby undervisning via nettet, sier fylkesdirektør Arly Hauge til Fædrelandsvennen.

Han sier det er satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal bistå skolene og se på ulike plattformer løsninger. Noen skoler er kommet lenger enn andre på dette feltet.

– Det er også lettere å tilby undervisning i teoretiske- enn praktiske fag, sier Arly Hauge.

– Blir skolene stengt også for lærere?

– For ansatte er det anledning til å jobbe både fra hjemmekontor og fra skolen. Vi har et godt teknisk utstyr på skolen som kan viktige ressurser for å støtte nettbasert opplæring og vil derfor ikke stenge skolen for ansatte, sier Arly Hauge.

– Dette er et svært omfattende og inngripende tiltak. Samtidig vet jeg at det er stor forståelse i befolkningen i Agder for at vi må ta vår del av samfunnsdugnaden i denne ekstraordinære situasjonen for å hindre smitte, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Koronautbruddet direkte: Følg utviklingen i vårt livestudio

Kristiansand stenger ned alle skoler og barnehager. Her fra Oddemarka skole på Lund. Foto: Jacob J. Buchard