Kommunene i Setesdal meiner at den nye batterifabrikken må leggast til Syrtveit i Evje og Hornnes, og peiker mellom anna på god tilgang på kjølevatn frå Otravassdraget. Kommunene i Setesdal meiner at den nye batterifabrikken må leggast til Syrtveit i Evje og Hornnes, og peiker mellom anna på god tilgang på kjølevatn frå Otravassdraget. Foto: Jacob J. Buchard

Setesdal inn i kampen for batterifabrikk