Bensinstasjonen, som ligger like ved E 39 på Sira, ved fylkesgrensa mellom Vest-Agder og Rogaland, ble forsøkt ranet rett før stengetid. Bensinstasjonen, som ligger like ved E 39 på Sira, ved fylkesgrensa mellom Vest-Agder og Rogaland, ble forsøkt ranet rett før stengetid. Foto: Tor Witzøe

Kassa var tom. Da tok raneren den ansatte i hånda og ba om unnskyld­ning.