Med disse klokkene kan foreldrene spore barna til en hver tid