Det sa sykehusdirektør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus da han møtte Arendals rådmann Harald Danielsen til debatt på KS Agders Høstkonferanse i Fevik fredag. Danielsen er også leder av Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS).

Mens debatten raser om Utviklingsplan 2030 og hvor mange sykehus det skal være i Agderfylkene, er de to enige om at det er en god idé å samordne planer på flere nivåer for å komme fram til en felles regional strategi for det som i dag er 30 kommuner i Agder-fylkene.

— Det er absolutt en god idé. Selv om vi er 30 kommuner er vi godt organisert, og det er stor tillit mellom både sykehus og kommuner, og det ville være en spennende sak, sa Danielsen.

Nasjonal plan

Innspillet om en slik plan kom fra Kristiansands helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli på et møte i OSS for en knapp måned siden.

— Denne tråden vil vi ta opp på neste møte 5.desember, sier Harald Danielsen til Fædrelandsvennen.

Helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli antar at en slik plan kan lages i løpet av et par år.

— Vi vil nok trenge 2015 og 2016, sier hun til Fædrelandsvennen.

Samtidig skal regjeringen høsten 2015 legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget.

Olsens dilemma

— Vil man bremse Utviklingsplan 2030, for å se hva de andre planene blir til? spurte Mandals ordfører Tore Askildsen under debatten mellom Olsen og Danielsen.

— Utviklingsplan 2030 er primært etablert fordi vi trenger et nytt psykiatribygg på Eg. Mitt dilemma er at vi i februar 2015 må ta en beslutning om struktur som tilfredsstiller kravene fra Helse Sør Øst og departementet for å få lån til å bygge nytt psykiatribygg, svarte Olsen.

— Til dette bygget trenger vi anslagsvis 800 millioner kroner, og vi må dokumentere for departementet og Helse Sør-Øst at dette er en fornuftig investering i langsiktig perspektiv, sier Jan Roger Olsen til Fædrelandsvennen.

Samtidig er han innstilt på å vente på den nasjonale helse- og sykehusplanen:

— Det vil ikke være tre streker under innstillingen vi gir i februar. Jeg håper vi kan ta med den nasjonale helse- og sykehusplanen før vi tar en endelig beslutning om en framtidig sykehusstruktur på vårparten 2016, sier han.