• Det planlagte oppvekstsenteret skal ligge mellom Strømme skole og Søm kirke. Styreleder i Solkollen Barnehage, Lars Agnar Rosten (th) regner med at senteret kan stå ferdig i 2017 eller 2018. Her sammen med Yngve Kolltveit, pastor i Hånes Frikirke (tv) og Jan Inge Jenssen, styreleder i Oasen Skole. FOTO: Reidar Kollstad

Byens første private oppvekstsenter

Her på Strømme planlegger flere menigheter det som skal bli byens første private oppvekstsenter. Både Oasen Skole Øst og Solkollen Barnehage får plass i senteret.