• - Vi har gått fra dør til dør, men ikke fått responsen vi håpte på, forteller Kjell Angelo Tambini fra Posebyen Vel, som bor i huset her til høyre, i Gyldenløves gate. FOTO: Reidar Kollstad

Vurderer tvang i Posebyen

Brannsjefen og byantikvaren er skuffet over at så få beboere i Posebyen har fulgt Kjell Angelo Tambinis eksempel og montert brannalarm.