• Christian Eikeland (Frp), som sitter i den politiske ledelsen i Søgne kommune, og som også representerer partiet på fylkesplan, er svært kritisk til innholdet i skolebruksplanen fra fylkesrådmannen. Eikeland mener en ny undersøkelse vil gi andre svar om elevpotensialet til en ny videregående skole i Søgne. FOTO: Torstein Øen

Mener undersøkelse om skolevalg er altfor snever

Christian Eikeland er sterkt kritisk til at fylkesrådmannen lar en undersøkelse som ble besvart av noen få foreldre, og ingen enkeltelever, få altfor stort fokus.