• Sven Seljom (H) foreslo at boplikten skal ut på høring, noe som ble vedtatt av bystyret.

Boplikten skal ut på høring

Mandal bystyre har bestemt at boplikten i Mandal skal ut på høring.