• Bildet viser klasse 10F fra Vennesla Ungdomsskole i Polen høsten 2013. De ser på rutinene etter krematoriet. I bakgrunnen sees leiren Birkenau. FOTO: Arkivfoto

Omkamp om Polen-turer

Administrasjonen i Vennesla kommune har en løsning som kan redde Vennesla-elevenes dannelsesreiser til konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig.