• UTVIDELSE: Planene går ut på å utvide småbåthavna fra dagens 78 til 170 båtplasser. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Småbåthavnplaner skaper strid

Planer om en ny og utvidet småbåthavn i Skuggevik møter protester — både fra velforening og fra dem som alt har plass i dagens båthavn.