• Skissen til den nye bebyggelsen på "Tappen-området" på Lunde, viser bygninger av en helt annen karakter enn det opprinnelige forslaget. FOTO: Jan Lindeberg

Utbygger snudde etter folkemøte

Den folkelige motstanden fra Lunde-folk fikk utbyggeren til å snu og forkaste de opprinnelige planene for Tappen-området. Nå blir det saltak og trebebyggelse i stedet for kassebygg i mur på tomta.