• VIL STYRKE BARNEVERNET: Vennesla kommune søker nå etter midler for å styrke barnevernet med tre nye stillinger. FOTO: Arkiv

Søker tre nye barnevernsansatte

Fylkesmannen i Vest— og Aust-Agder skal til sammen fordele 15,2 nye årsverk i barnevernet i 2013. Barnevernet i Vennesla klargjør nå sin søknad.