200 sonet med fotlenke - seks brøt reglene

15 sørlendinger er til en hver tid «fanger» i sitt eget hjem. Erfaringene er svært gode, mener kriminalomsorgen.