Velforening ønsket dialog med Jan Helge Andersen

At Jan Helge Andersen kan søke om løslatelse har ført til bekymring blant barneforeldre på Eg. Velforeningen ønsket dialog med ham.