• Firebarnsmor Anija Makovina Wormsen er skeptisk til at skolen i Farsund bruker store ressurser på å gi det hun mener er en form for karakterer til de yngste elevene. FOTO: Privat

Kritiserer evaluering av elever i barneskolen

Barneskoleelevene i Farsund får to ganger i året en skriftlig evaluering, der det blant annet står hvordan de ligger an i de forskjellige fag. Skoleledelsen avviser at dette kan defineres som karakterer.