• Fylkesleder i Utdanningsforbundet, Åse Løvdal, tror fire dagers frist er nok for foreldre som har barn som rammes av streikeopptrappingen ved skolestart. FOTO: arkivfoto

Gir foreldre fire dagers frist

— Vi vil opplyse om hvilke skoler som rammes av streiken fire dager før vi begynner, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet Vest-Agder, Åse Løvdal.