• Frolands fengselsplaner på Blakstadheia, som ordfører Sigmund Pedersen nå ber hele Sørlandet samle seg om å få gjennomført. FOTO: GEIR OLAV KUVAAS

Froland krever, Vennesla håper, Mandal tror, Evje kjemper

Froland-ordfører Sigmund Pedersen krever at Agder samler seg om å bygge fengsel på Blakstadheia. Fylkesordfører Terje Damman advarer mot splittelse.