• Professor Bjarne Jensen er sterkt kritisk til kommunereformen, som verken tror vil gi innbyggerne et bedre tilbud eller være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Advarer Kristiansands nabokommuner

Tidligere rådmann Bjarne Jensen i Kristiansand mener nabokommunene ikke har noe å tjene på å slå seg sammen med landsdelens største by.