Sandnesmannen Lars Vagle (38), som har lang erfaring som turrennsleder og skicoach, kan ikke fatte hvorfor arrangørene av morgendagens Sesilåmi har gått bort fra å starte løpere klassevis. Han har lagd en start— og seedinganalyse til Sesilåmi i 2009, som tungt anbefaler intervallstart i tillegg til seeding. Vagle spår det reneste kaos når 2450 deltakere i morgen samlet legger ut på styrkeprøven.

— Jeg har gjort mine beregninger: Hver løper tar opp ca 2,5 meter på startsletten. Skiene er fra ca 190 cm til 225 cm, og hver løper tar opp ca 2,5 meter på startsletten. Startfeltet vil dermed være rundt 510 meter langt. Rett etter start er det bare seks spor, så da må det dannes en helt tett kø med lengde på over en kilometer. Og etter noen kilometer reduseres sporene til bare fire i antall, sier Vagle.

Han kommer med nok en bekymringsmelding:

— Tenk hvordan dette vil bli på den første matstasjonen, som kommer etter bare seks kilometer. Simuleringer fra min analyse i 2009 sier det over en periode på 25 minutt i snitt vil ankomme mellom 60 og 120 personer per minutt til drikkestasjonen. Det er to personer per sekund på det meste. Man kan ikke få en person igjennom drikkestasjon på et halvt sekund, bedyrer Vagle.

Assisterende rennleder Tarald Myre fra Valle IL har studert Vagles analyse, men hevder å ha kontroll:

— Vi har vurdert intervallstart á la Birken, men har valgt å ende opp med fellesstart slik det gjøres i Vasaloppet. De langt fleste av de beste løperne vil starte først, så jeg tror dette vil gå seg til. Vi har fire bord med mat på første matstasjon, i motsetning til ett bord tidligere. Hvis deltakerne er disiplinerte, tror jeg dette vil gå fint, men vi har jo ingen garantier.

Bortsett fra en veteranklasse som starter kl. 08.00 i morgen, legger samtlige deltakere ut fra Brokke i morgen kl. 08.30.