• FOTO: Ole Dag Kvamme

Vil lovfeste retten til heltid

SV krever lovfestet rett til fulle stillinger. – Det er tullete med deltid for de som ønsker full tid, sier fylkesleder Morten Nøding-Ekeland i Vest-Agder SV.