• 3,5 MÅL STRANDEIENDOM: Jan Roger Olsen fikk lov å bygge tomannsbolig til seg og barna foran sin egen bolig innerst i Fidjekilen. Men utfylling av terreng, bygging av steinmur og betongtrapp ned mot sjøen skal verken være søkt om eller godkjent, ifølge plan- og bygningsetaten. FOTO: Vegard Damsgaard

Nå er det knapt en busk igjen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen fikk under sterk tvil bygge tomannsbolig, mot at beltet langs sjøen skulle bevares grønt.