• REAGERER: Boskop Olav Skjevesland reagerer på at en mann fikk lov til å bekjenne utroskap for hele menigheten. FORO REIDAR KOLLSTAD FOTO: Reidar Kollstad

Har søkt avskjed i nåde

Biskop Olav Skjevesland har søkt Kongen om avskjed. Han fratrer sitt embete 1. juni neste år.