Fra sandkassa til Stortinget

Første gang Line Vennesland og Kjell Ingolf Ropstad lekte sammen, satt de i sandkassa på Evje. Denne uken er de sammen på Stortinget.