• SER FREMOVER: Ordfører Arvid Grundekjøn (H) mener samspillet mellom kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner må bli tettere i årene som kommer. ? ?Foto: KRISTIN ELLEFSEN

Fristende å si: Gjør det sjøl!

Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn, mener politikk handler om å gi og ta. Han er overbevist om at frivillige organisasjoner og det private næringslivet vil måtte ta et større ansvar for samfunnsbygging fremover.