• KRISTEMØTE: Kommunlasjef Kristin E. Ropstad (t.v.) er kommunens talskvinne i E.coli-saken i Vennesla. De vet ikke hvordan to barn er blitt EHEC-smittet i Smååsane barnehage. Alle barnehager og skoler er informert og bedt om å melde fra om noe mistenkelig.

Har ennå ikke funnet smittekilden

To barnehagebarn i Vennesla er smittet av en farlig variant av E.coli. Det er fortsatt helt uvisst hva som er smittekilden.