• Jan Grytting, grafikk

Dyrkar jordbær i fiskemøkk

På Bjorå gartneri veks plantane i vatn frå kummar fulle av innlandsfisk. Planterevolusjonen skal gje 20 tonn ekstra tomater i året og redusere energibruken med ein kvart million.