Nettet tilbake i Setesdal etter halvannet døgn

Bredbåndet tilbake til 1100 husstander.