Luftfarten kan ikke fly unna asken

Selv om vulkanen på Island ser ut til å ha roet seg, kan den fort skape nye problemer for europeisk luftfart.