Disse skal styre Vegårshei

Her er det nye kommunestyret i Vegårshei.