• SAMKOMSLETTA: Fra neste blir det tryggere for skolebarn og ferdes langs fylkesveien gjennom Samkom. I dag er det ikke gang- og sykkelsti her. Barneskolen ses til h yre. FOTO: Frode Lindblom

Nå blir det endelig sikker skolevei

Neste år blir det gang— og sykkelvei på Samkomsletta. I 2015 forlenges den helt ned til Grovane.