• STRANDA: Administrasjonen i Lillesand ønsker omtaksering av alle boligeiendommer på Ågerøya etter at boplikten ble opphevet av bystyret i mai. Saken skal behandles i formannskapet onsdag. FOTO: Lars Hoen

Vil omtaksere på Ågerøya

Administrasjonen i Lillesand går inn for å omtaksere boligeiendommer på Ågerøya.