• OMSTRIDT FARVANN: Tankskipet Brøvig Vindur eies av Farsund-rederiet Brøvig. Tirsdag formiddag lå det til kai i havnen Tan Tan i Sør-Marokko på vei nordover etter anløp i Vest-Sahara. Bildet er tatt av en aktivist på oppdrag fra Støttekomiteen for Vest-Sahara. Fotografens byline er anonym på grunn av risiko for å bli arrestert. FOTO: Anonym

Brøvig-skip i omstridt farvann

Tirsdag lå Brøvig Vindur til kai i havnebyen Tan Tan i Sør-Marokko, på vei nordover etter et besøk i Vest-Sahara. Sist norske lasteskip seilte med fiskeolje på disse havnene, endte det med at NHO-presidenten måtte gå av.