KRISTIANSAND : — Vi vil gjøre det mulig for flere å vokse opp i Kristiansand med et internasjonalt perspektiv. Jeg tror elevgrunnlaget er stort, sier Yngvar Hansen-Tangen, Høyres skolepolitiske talsmann. Kristiansand Høyre vil jobbe for å få opprettet en privatskole med både grunnskole og videregående skole. Skolen skal ha samme pedagogiske tilbud som den vanlige offentlige skolen, men undervisningen skal primært foregå på engelsk. Initiativet til den internasjonale skolen er med i Kristiansand Høyres valgprogram.Det er den nye friskoleloven som gir muligheter Høyre vil benytte seg av. - Kristiansand er etter hvert blitt en så stor by. Det er mange mennesker med internasjonal bakgrunn som flytter inn. Med et tilbud om undervisning på engelsk, er det mye enklere å tiltrekke arbeidskraft til Kristiansand, argumenterer Hansen-Tangen. - Vi vil legge til rette for god rekruttering og infrastruktur for næringslivet med internasjonalt rettet industri. Høyre-mannen tenker også på andre målgrupper: - Med en internasjonal 1-13-skole er det mulig også å ta inn innvandrere som kommer til Kristiansand, og etter hvert få dem inn i normal norsk skole. - Vi er en av kommunene i landet med mest innflytting av innvandrere. Mange av dem har behov for utdannelse, ikke bare barn, men også voksne. Jeg mener det vil være en berikelse for byen å ha en skole der flere forskjellige nasjonaliteter møtes, sier Hansen-Tangen.Han peker på at mottaksskolen allerede har bred kompetanse på opplæring av innvandrere, og at et samarbeid kan være naturlig Det er fylkeskommunen som driver videregående skoler i dag. Men Hansen-Tangen mener det bør være fullt mulig å koordinere opprettelsen av en slik skole med Vest-Agder fylkeskommune. - Det er ikke gitt at det nødvendigvis trenger å være Kristiansand kommune som skal stå bak. Men kommunen må sette det i gang. Hvis private ikke tar initiativ, ønsker vi at det tas initiativ for eksempel interkommunalt, sier Hansen-Tangen. Høyre har ennå ingen formening om konkret plassering av skolen. inge.dalen@fedrelandsvennen.no