KRISTIANSAND: Det var to sykepleiere og én lege i landsdelen som i fjor helt eller delvis mistet retten til å utøve yrket sitt. Alle de tre var ansatt i Aust-Agder, mens det i fjor ikke var noen tilsynssaker mot helsepersonell i Vest-Agder som endte med at de måtte slutte i jobben.Den ene sykepleieren fikk en begrensning i autorisasjonen etter å ha misbrukt en pasient. Vedkommende får likevel fortsette i yrket mot å binde seg til å gå i behandling for sine problemer.Sykepleier nummer to mistet autorisasjon helt etter å ha stjålet medikamenter fra sin arbeidsplass. Sykepleieren hadde et rusproblem. Også legen fikk tilbakekalt autorisasjonen på grunn av eget rusmisbruk. Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder tror det bare er tilfeldigheter som gjorde at det i 2002 ikke var noen tilsynssaker mot helsearbeidere som resulterte i tap av autorisasjon innenfor kalenderåret. I 2001 mistet én sykepleier i Vest-Agder autorisasjon på grunn av rusmisbruk, mens en lege mistet retten til å skrive ut resepter på vanedannende medikamenter. På landsbasis mistet 40 helsearbeidere i fjor retten til å praktisere yrket sitt. Det var en økning på fire fra året før. For over halvparten skyldes tapet av autorisasjonen eget misbruk av rusmidler. I tillegg fikk 49 helsearbeidere i fjor advarsler og sju fikk begrensninger i autorisasjonen. Ved årsskiftet var det fremdeles 126 tilsynssaker mot helsearbeidere under behandling hos Statens helsetilsyn. torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no