SONGDALEN: — Tunnel fra Kristiansand til Søgne er en dyr og ikke fullgod løsning, ettersom trafikken ledes forbi kommunen. Det er artig å profilere Songdalen litt fra veien også, mener ordfører Øystein Olsen (Ap).Onsdag tar plan- og økonomiutvalget i Songdalen stilling til om det mest ytterliggående alternativet - en om lag fire kilometer lang tunnel fra området Fidjane/Grauthelleren i Kristiansand til Søgne-sletta - fortsatt skal være med i vurderingen.- Etter vår mening innebærer dette alternativet så store konflikter i forhold til den vernede Søgneelva og problematisk kryssløsning, at vi heller vil konsentrere oss om andre alternativer, sier prosjektleder Stig Berg-Thomassen fra Statens vegvesen Vest-Agder.I løpet av det neste halve året vil veivesenet utrede fordeler og ulemper ved flere ulike løsninger for området Rosseland/Volleberg.Et sannsynlig alternativ er tunnel mellom Fidjane og Volleberg, ifølge prosjektgruppen. Men tunnelen kan også ende opp nær bensinstasjonen på Rosseland. Dette betyr henholdsvis 3800 eller 3000 meter tunnel. På hver side av tunnelen skal dagens trasé fortsatt brukes.Kolekniben boligområde på Rosseland-siden må tas spesielt hensyn til på grunn av støy. - Det er noe av grunnen til at man beveger seg inn i fjellet, påpeker prosjektlederen.Også følgene for blant annet landbruk og næring skal kartlegges før traseen velges. Om en drøy uke blir det orienteringsmøte for interesserte beboere og næringsdrivende i Songdalen.Veivesenet utreder også tunnel fra Gartnerløkka til Hannevikdalen i Kristiansand.Prosjekt E 39 Gartnerløkka-Rosseland har en foreløpig prislapp på 1,7-2,0 milliarder kroner. Man håper på prosjektstart i perioden 2006-2009 for den ti kilometer lange strekningen.vegard.damsgaard@fedrelandsvennen.no