Kommunen ønsker å sette opp info-skilt ved Gravane