LILLESAND: — Lillesand kommune må ikke være gjerrig på grøntarealene på Nygårds jorde. Vårt hovedanliggende er å be kommunen sørge for at det blir lagt til rette for et godt bomiljø og en grønn profil. Blir ikke dette kravet etterkommet, vil vi vurdere innsigelse, sier Gunnar Lindaas ved Fylkesmannens miljøvernavdeling. Sammen med utdanningsavdelingen, beredskapsavdelingen og sosial- og helseavdelingen holder Fylkesmannen reguleringsarbeidet under oppsikt. En mulig innsigelse kan bli aktuelt dersom utbyggingen blir så massiv at lekeplasser og grønn struktur blir skadelidende. - Et alvorlig signal, men utspillet betyr ikke at Fylkesmannen har satt en stopper for utbyggingsplanene, sier utviklingssjef Leif Kjørsvik.Han mener det i dag er rikelig areal til å sikre en grønn profil i området. Han kan ikke se at utspillet fra Fylkesmannen påvirker verken pris eller planer for øvrig. - Men viser det seg imidlertid at vi ikke finner brukbare løsninger og utbygger ikke får bruke området slik det er lagt opp til, er det ikke utenkelig at vi må gå en ny runde, sier han. Lillesand kommune solgte den 22 mål store eiendommen til Kruse Eiendom AS i fjor for 11,5 millioner kroner og garanterte for utbygging av i alt 15.000 kvadratmeter og blokkbebyggelse i tre etasjer. Før jul meldte Kruse Eiendom start av reguleringsarbeidet. Kort tid senere kom fylkeskommunen på banen og advarte mot en for kompakt og voldsom utbygging av området som kan bli Lillesands nye bydel. Svein Kaldestad i Kruse Eiendom AS sier selskapet har registrert at det er kommet kritiske røster.- Vi tar utspillene til etterretning. Varselet om innsigelse er for øvrig rettet mot kommunen, som solgte området til oss. Vi kjøpte eiendommen ut fra forutsetninger og utnyttelsesgrad som forelå. Vi er forøvrig innstilt på å lage et godt bomiljø på Nygårds jorde, sier Kaldestad.