«Omsorgssektoren må justere kvaliteten for å holde budsjettrammen»