I Vest-Agder har det vært færre konkurser enn i tilsvarende periode i 2002, nærmere bestemt en nedgang på 1,8 prosent, viser tall fra Brønnøysundregistrene. Gjennomsnittlig konkursøkning på landsbasis var på hele 22,7 prosent. Antallet tvangsavviklinger har i samme periode gått ned med 7,9 prosent. For Aust-Agders vedkommende er nedgangen på 60 prosent, mens Vest-Agder hadde en nedgang på 21, 1 prosent.