• Nav-leder Heidy Døsvik sier den nye ordningen ikke skal være en sanksjon, men en gulrot for de unge. FOTO: Jarle R. Martinsen

Unge på sosialhjelp skal være i aktivitet innen 48 timer

450 unge i Kristiansand mottar 40 millioner i sosialhjelp i året. Nå skal de i aktivitet og det skal skje raskt.