• Aps Anders Christiansen og Anne Katrine Rislå stemte begge mot å gi leger reservasjonsrett. Det synet ble delt av flertallet i Birkenes kommunestyre. FOTO: Erlend Olsbu

Sa nei til reservasjonsrett for leger

Kommunestyret i Birkenes ønsker ikke å gi legene reservasjonsrett.