Han peker på at rapporten om at nyfødte mellom uke 26 og 28 ikke får forsvarlig behandling ved sykehuset i Arendal bare er foreløpig.

Mandag sendte han et firesiders skriv til fylkeslegen med en rekke kommentarer til innholdet.

— Fylkeslegen kan ikke ha rukket å behandle den ennå, sier han.

Han visste ingenting om at fylkeslege Geir Stangeland var invitert til sykehusstyret for å orientere om rapporten torsdag. Og mener dette strider mot alle regler og skikk og bruk.

— Her bryter fylkeslegen taushetsplikten, sier Elgvin.

Han vil ikke kommentere innholdet i rapporten før den endelige versjonen foreligger.

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen sier fylkeslegen har vurdert kommentarene fra Elgvin og at de ikke rokker ved konklusjonene.