Bevilget seg selv 710.000 i svart lønn

En 65 år gammel venndøl er dømt for å ha utbetalt til seg selv 710.000 kroner. Kristiansand tingrett sier at han bevilget seg beløpet som svart avlønning.