• Brøytesjef Odd Kristiansen i Kristiansand kommune mener de er bedre enn kravene. Her med Johan Mjaaland, leder for veivesenets veiavdeling i Vest-Agder. De er bevisste på sitt overordnede ansvar for å holde veiene i Kristiansand og Vest-Agder frie for snø. FOTO: Jon Anders Skau

Hovedveiene skal til enhver tid være bare for snø og slaps

Statens vegvesen har som utgangspunkt at hovedveiene normalt ikke skal være dekket av snø eller is. På mindre trafikkerte veier kan sjåførene møte nesten bar vei, mens vi på småveier må kunne tåle snøføre.