• kø005.jpg

Klarer ikke fjerne rushtidsavgiften

Hvis rushtidsavgiften skal fjernes, må de vanlige bomsatsene opp. Hvis ikke vil trafikken i Kristiansand bare øke.