• På 80-tallet begynte flere store veiprosjekter rundt Kristiansand. Det ble bygd fire felt på Vesterveien, men den stanset ved Falconbridge. Dette bildet er fra utbyggingen i 1984. FOTO: Jan A. Johanessen

Har planlagt firefeltsvei i 50 år

Allerede i 1962 la regjeringen fram de første planene for firefeltsvei på deler av E 39. Ekspert på veiutbygging mener distriktsnorge klarte å stanse de ambisiøse planene.